сряда, 13 май 2015 г.

Winners #196 - Cute as a Button

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #196 Cute as a button .

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #196 "сладък като един бутон”".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! Занас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #196 who will receive her prize from  Sherri Baldy is:

Рандом победителя от ССН #196, който ще получи наградата си от Sherri Baldy е:30. BlankinaCongrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:В топ 3 :

31. Myriam14. Kuni26. MegCongratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Regards,

Helen

понеделник, 11 май 2015 г.

CCH #197 - Color combination

Hi, everyone, and welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте приятели и добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks so much to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our  'Cute as a button'  challenge.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения!
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

This fortnight we have for you a new theme: 

"COLOR COMBINATION"
You all know the rules so let's have some fun!

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема
 "ЦВЕТНА КОМБИНАЦИЯ". 

Всички знаете правилата, така че нека се позабавляваме!


Our sponsor this time is:
Спонсори този път са прекрасните:


The Top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Както винаги топ 3 ще бъдат поканени да ни гостуват в следващите две предизвикателства. 

Here is what the design team has done as an inspiration for you.
А ето и какво подготвиха дамите от нашия ДТ като вдъхновение за вас:

carol gill GDBoriana GDWe hope you have some time to participate in the challenge!
Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

петък, 1 май 2015 г.

CCH #195 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winner and top 3 for the challenge #195- Springtime.

Thanks to everyone who joined us. We loved to see your creations and are looking forward to see you again in the next challenge.

The Random winner for Stitchy Bear Digi Outlet is:
Congrats! Please write us an email to thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Top 3 is:

7. Faye


14. kiki foe


54. Helen


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email to thecrazydesignteam@gmail.com with the title "guest designer", and don't forget to grab our banner from the sidebar.

вторник, 28 април 2015 г.

CCH #196 - Cute as a button

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for "Springtime".
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Пролет"
Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: “Cute as a button
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:” сладък като един бутон”.
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is
Спонсори този път са ни прекрасните: 

                                             Sherri Baldy


The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.
Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.Sneji
Cveti


Valou