сряда, 18 март 2015 г.

Winners #192 - Happy Birthday

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #192 Happy Birthday.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #192 Честит рожден ден.

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #192  who will receive her prize from The Paper Shelter is:

Рандом победителя от ССН #192, който ще получи наградата си от The Paper Shelter е:
62. Cass

 Congrats!
Please write at 
thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда

The top 3 is:

В топ 3 :

31. Kevin33. JanR

113. Jenny

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

понеделник, 16 март 2015 г.

CCH #193 - In the Dark

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Happy Birthday'.
The winners will be announced on Wednesday.


Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Честит рожден ден".
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: In the Dark.
So let your imagination run free and show us your paper project.


Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаНа тъмно.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.
Our sponsor this time is SL Scheibe
.
Спонсори този път са ни прекрасните SL Scheibe.


The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.
Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
         Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.
                                                                     Sneji 

                                                                       Pillan


                                                                     Ellen

We hope you have some time to participate in the challenge!Please remember only 4 entries per person.


Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.