понеделник, 15 септември 2014 г.

CCH # 180 - Colour combination

Hi, everyone, and welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте приятели и добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks so much to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our  'Three of a kind'  challenge.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема " Три еднакви".
Победителите ще бъдат обявени в сряда.


This fortnight we have for you a new theme: Colour combination


Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаЦветна комбинация
Our sponsors this fortnight arе
Наши спонсори през следващите две седмици са:
The random winners will receive 5 digis of StampArt Design. The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Един късметлия ще спечели 5 дигитални печата от  StampArt Design. Както винаги нашите топ три ще бъдат поканени да ни гостуват в следващите две предизвикателства.                    Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

 
 


сряда, 3 септември 2014 г.

Winners CCH # 178 Cute little animals

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge # 178 Cute little animals

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #178 Сладки малки животни

Благодаря на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателство!
 За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #178  who will receive her prize from Sweet 'n Sassy Stamps
  is:

Рандом победителя от ССН #178, 
който ще получи наградата си от  Sweet 'n Sassy Stamps
 е:


81. Larissa  

 Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

72. Craftdee Donna  
                                                               48. Kirsten                                                                     44. Sophie 


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.