сряда, 30 август 2017 г.

# 255 Inking is fun - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #255 Inking is fun

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #255 Оцветяването е забавно.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.


The Random winner of CCH #255 who will receive her prize from


Рандом победителя от ССН #255  който ще получи наградата си от


                                                                   17. ~DEANNE~ 

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.


Поздравления! Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com , за да организираме твоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

 36. Marilyn Webb 

     30. Teresa  
                                                                  

                                                                         2. Vannessa                                                       
                                                                   

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar. Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

Hugs, Stefi


Няма коментари: