понеделник, 7 май 2012 г.

Winners of CCH #115 - Inspired by a movie

I would like to  apologize for dalay to all of you, that are waiting for winner post for CCH 115 "Inspired by a movie" in the name of Design team A..There are so  lovely  projects,inspired by a muvies... And I'm so happy you were a part of that. Real amazing cards, girls. Thank you that you show us your wonderful creations!

Бих искала да се извиня за сакъснението на всички вас, които очаквате поста с победителите от CCH 115 "Вдъхновено от филм" от името на Дизайн отбор А.. Толкова хубави  проекти. вдъхновени от филми.. Много съм щастлива, че бяхте част от това. Наистина страхотни картички, момичета. Благодаря ви, че ни показахте вашите прекрасни творения!

This week Random winner is:
Тази седмица Random победител е:


5. Starla B - SSD DT  

CONGRATULATION!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Please contact Kelly at kmsmith@sky.comto claim your price.
Моля да се свържеш с Kelly на kmsmith@sky.com,за да получиш наградата си.
It was so hard to choose only 3 cards. But let's present  them:
Беше много трудно да изберем само 3 картички. Но нека ви ги представя:

8. CreaJacqueline  

32. TC  

Don't forget to grab your badget from the sidebar.
Не забравяйте да си вземете значки.

Thanks to everyone who entered. You were all fabulous! Hope to see you again soon.
Благодаря на всички, които участваха! Бяхте страхотни! Надявам се да ви видим отново.

1 коментар:

TC каза...

Wow. Thank u so much for my top 3 spot. My badge is displayed with great pride :)