понеделник, 14 май 2012 г.

CCH#119 OUTSIDE

Welcome to another week at The Crazy Challenge.
Добре дошли в новото седмично предизвикателство на The Crazy Challenge.

Thank you to everyone who played along last week, we loved seeing your creations for ‘A young one’.
The winners will be announced ASAP.
Благодарим на всички, които звеха участие миналата седмица. За нас беше удоволствие да видим вашите проекти на тема "За най-малките".
Победителите ще бъдат обявени възможно най-скоро.

Now onto this week's challenge, which was chosen by Kelly S.
Сега за тазседмичното придизвикателство, чията тема е избрана от Kelly S.

CCH# 119 Outside
We would like to see anything to do with outside.


CCH# 119 Навън
Ще се радваме да видим вашите проекти по темата.

We are sponsored by the fabulous LEJ Designs
Спонсорите ни са LEJ Designs

 Here is some inspiration from the DT
Ето и вдъхновенията на дизайнерския ни екип

Ellen
We look forward to seeing your creations.
Please remember just 2 entries per person.
Ще очакваме вашите проекти.
И не забравяйте - само по две участия на човек.

2 коментара:

Micki каза...

great inspiration by the DT :-).

cotnob каза...

Thank you for the gorgeous DT inspiration and great challenge.
Pauline
x