понеделник, 13 март 2017 г.

CCH # 244 Masculine

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
We loved seeing your creations for " We love Animals".
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Обичаме животни.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: “Masculine
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:” Мъжествено.
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time:

Спонсори този път са ни прекрасните:The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you. 

              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

GD Irena


 GD Jac


GD Lonneke


Ine 
We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.
Hugs, Ine

Няма коментари: