сряда, 23 ноември 2016 г.

CCH # 235 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #235 Thank you is the magic word.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #235 "Благодаря е магическа дума".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас беше оргомно удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #235 who will receive her prize from Crafty Sentiments Designs is:
Рандом победителя от ССН #235, който ще получи наградата си от Crafty Sentiments Designs  e: 
Number 4 DeanneThe Random winner of CCH #235 who will receive her prize from Angie's Digital Stamps is:
Рандом победителя от ССН #235, който ще получи наградата си от Angie's Digital Stamps e: 

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме вашата награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

 2. Dewi

 
21. Maryvonne


25. Repolainen
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления! Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Hugs,

Valentina

3 коментара:

Repolainen каза...

Thank you so much for picking my card in your favorites and congrats to all the top picks and winners too :D Repolainen=Pirjo

MA-MI каза...

Did I miss the winners for 234 challenge (Getting cozy)? Hugs, Maja

auntbeespickles каза...

Thanks so much for a win gals! I have sent my email.
Huge crafting hugs!
Sarah T