сряда, 17 август 2016 г.

CCH # 228 Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #228 Sunshine and Smile.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #228 Слънчево и Усмихнато.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното ни предизвикателство! За нас беше огромно удоволствие да видим вашите творенията и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #228 who will receive her prize from ValariesShop is:

Рандом победителя от ССН #228, който ще получи наградата си от ValariesShop e:Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления! Моля, пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.


The top 3 is:В топ 3 :


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления! Можете да бъдете наш гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Hugs,
Valentina

1 коментар:

Margreet каза...

Great to be the random winner....congrats to the other winners!
xxx Margreet