понеделник, 16 май 2016 г.

CCH # 221 Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #221 Buttons.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #221 Копчета.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е беше голямо удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #221 who will receive her prize from Robyns fetish digital stamps and more is:

Рандом победителя от ССН #221, който ще получи наградата си от Robyns fetish digital stamps and more е:


                                                   


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.

 

The top 3 is: В топ 3 :Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления! Можете да бъдете гост дизайнер в следващото ни предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.Hugs, Valentina


1 коментар:

Denitsa Andreeva каза...

Благодаря Ви ! Ще очаквам с нетърпение наградата :)