сряда, 16 март 2016 г.

Winners CCH #217

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #217 Use the color red .

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #217  Използвай червения цвят

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.


The Random winner of CCH #217  who will receive her prize from Stitchy Bear Digi Outlet
 is:

                 Рандом победителя от ССН #217, който ще получи наградата си от  Stitchy Bear Digi Outlet е:

Susan KennedyCongrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

nr.5  Emma R

nr.22  Denitsa Andreeva


nr.23 Astrid O.
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

Hugs, Stefi


Прегръдки, Стефи 

Няма коментари: