понеделник, 11 май 2015 г.

CCH #197 - Color combination

Hi, everyone, and welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте приятели и добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks so much to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our  'Cute as a button'  challenge.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения!
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

This fortnight we have for you a new theme: 

"COLOR COMBINATION"
You all know the rules so let's have some fun!

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема
 "ЦВЕТНА КОМБИНАЦИЯ". 

Всички знаете правилата, така че нека се позабавляваме!


Our sponsor this time is:
Спонсори този път са прекрасните:


The Top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Както винаги топ 3 ще бъдат поканени да ни гостуват в следващите две предизвикателства. 

Here is what the design team has done as an inspiration for you.
А ето и какво подготвиха дамите от нашия ДТ като вдъхновение за вас:

carol gill GDBoriana GDWe hope you have some time to participate in the challenge!
Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Няма коментари: