сряда, 18 септември 2013 г.

Winners #153 - Bingo

Hi everyone! 
It's Mei here announcing the winner and Top 3 for Challenge #153!
Thanks to everyone who participated in our 153rd challenge - Bingo! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.

Здравейте!
Мей е тук, за да обяви победителят и ТОП 3 от предизвикателство #153!
Благодарим на всички, които се включиха в нашето 153-о  предизвикателство - Бинго! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.
The Random winner of CCH #153 is:
Рандъм победителят в CCH #153 e:

                   
                                            Number 1 is DebbieM!
  
                                           
                           

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.


 Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.
And now it's time for our Top3!
А сега е време за нашият ТОП 3!

45 Kalysto



61 Louise



Congratulations!

You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an email with title "Guest Designer"
Don't forget to grab our banners from the sidebar !

Поздравления момичета!

Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.
Просто ни изпратете мейл със заглавие "Guest Designer".

Не забравяйте да си вземете банер от страничната лента!

1 коментар:

Louise каза...

Thanks so much for choosing my card in the top 3 and congrats to the other winners
Louise