четвъртък, 29 март 2012 г.

Winners of CCH# 111 "Go green"

First I want to thank everyone who participated in last week's challenge :) 
Quite wonderful creations!

Първо искам да благодаря на всички,които участваха в изминалото предизвикателство:-)
Страхотни творения!

The winner is (random chosen):


Победителят, избран от Random генератора е: #4 Hazel  

Congratulation! Pleas email Kelly at: kmsmith@sky.com to claim your price :) 


Поздравления! Свържи се с Kelly на: kmsmith@sky.com, за да получиш наградата си:-)


And our Top 3 is: 

ТОП 3 формират:Don't forget to grab your badge from the sidebar.


Не забравяйте да си вземете банерче!

Thank you to everyone who entered! Hope to see you again at TCC! Have a nice day :) Благодаря на всички, взели участие! Надявам се да ви видим отново! Хубав ден:-)

Няма коментари: