понеделник, 1 ноември 2010 г.

CCH #39 Pearls and Swirls

Нова седмица в Крейзито и разбира се ново предизвикателство за вас :-)
Миналата седмица искахме много форми, но тази седмица ще е само една - заврънтулки!
Извадете хартиите, папките за релеф и печатите със заврънтулки и също така малко перли, защото темата тази седмица ще е:

Перли и заврънтулки

A new week at the Crazy Challenge and a new theme for you :-)
Last week we had tons of shapes but this one we want to see one specific shape - swirl/s!
Take out your papers, embossing folders and stamps with swirls and also some pearls because our new theme is:

Pearls and swirls


Спонсор тази седмица отново е Хобисимо и една щастливка ще грабне наградата, която е пакет разкошни дизайнерски хартии Dovecraft - Back to Basics!

Again we have Hobbisimo sponsoring this week and one lucky winner will get a pack of designer papers Dovecraft - Back to Basics!






Ето и няколко идеи от нашият дизайнерски екип

This is what our design team came up with this week




















Няма коментари: