Страници

сряда, 7 декември 2016 г.

CCC#236 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #236 Getting Ready For Christmas.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #236.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! Занас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #236 who will receive her prize from Sami Stamps is:


Рандом победителя от ССН #233, който ще получи наградата си от Sami Stamps e: Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.


The top 3 is:
В топ 3 :

1: Nicolette nr 1542: Anita nr. 141


3: Lisa J nr 15 Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.

Bye Bye,
Ine

2 коментара: