Страници

RULES/ ПРАВИЛА

 • We will post a new challenge fornightly on a Monday at 14:00 GMT  and is open to everyone across the globe;
 • You can make anything you like - card, scrapbook page, photoframe etc., but must follow the theme;
 • You can enter a maximum of 4 times;
 • Your entry must be your own work;
 • You can combine with as many other challenges as you like;
 • Your post must include a link back to The Crazy Challenges;
 • Please NO backlinking, projects posted before the start date of the new challenge will not be considered for the prize.

 • Ще публикуваме предизвикателство на всеки две седмици в понеделенк 14:00 GMT, отворено за участници от цял свят;
 • Може да участвате с каквито проекти пожелаете - картички, scrapbook страници, фоторамки и т.н., стига те да следват темата на предизвикателството;
 • Може да участвате максимум с 4 проекта;
 • Проектът трябва да бъде направен от вас самите;
 • Може да комбинирате с колкото други предизвикателства пожелаете;
 • Постът ви трябва да съдържа линк, който да води обратно към The Crazy Challenges;
 • Моле не участвайте със стари проекти, публикувани преди стартовата дата на предизвикателството.

To join in please post your project on your blog with a direct link to your new creation into InLinkz.  
Please leave the correct URL for your entry post and not just your generic blog address. 

If you’re having problems then just leave a comment with a link to your post featuring the project on your blog or online gallery.

За да участвате, моля публикувайте проекта си във вашия блог и копирайте директен линк към него в  InLinkz.
Моля, попълнете коректно URL адреса към публикацията ви, а не към целия ви блог. 
Ако имате технически проблеми, тогава ни оставате съобщение с линк към вашата публикация в блога ви или галерията ви.

 When the challenge is closed, we will draw 1 winner at random.
As well as a randomly picked winner, we’ll select the top three creations we like the most. The TOP 3 winners can be our Guest Designers in the next challenge. Just write us an e-mail with title "Guest Designer".

Когато предизвикателството приключи, ще изберем 1 победител с Random генератор.
Освен победителят, избран на случаен принцип, ние ще изберем и 3 проекта, които са ни харесали най-много от всички. Победителите от ТОП 3 могат да бъдат наши гост дизайнери в следващото предизвикателство, ако желаят. Просто трябва да ни напишат e-mail със заглавие: " Guest Designer".

Please turn OFF word verification.
To do this is really easy and all you need to do is go to Customise > Settings > Comments > Show word verification for comments and select No.

Моля, изключете проверката с думи.
Много е лесно - само трябва да отидете в Настройки >Публикации и коментари >Показване на дума за проверка и изберете НЕ.
Няма коментари:

Публикуване на коментар