Страници

сряда, 25 ноември 2015 г.

Winner CCH #210

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #210.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и Tоп 3 от Предизвикателство #210.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #210  is:

Рандом победителя от ССН #210  е:                                            
34. fabiola  


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:В топ 3 :

10. synnøve  27. Silje Kristin 


36. Plony

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер
от страничната лента.

Hugs

Em

понеделник, 23 ноември 2015 г.

CCH #211 Everything goes and a DT call

Hi, everyone!

Здравейте, приятели!

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations!

The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите  творения!
Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: “Everything goes
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:”Всичко може.


Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

The winner will receive a 15$ voucher from Beccy's Place.
Победителят ще получи ваучер на стойност 15$ от Beccy's Place

We have a great announcement to share with you today! The Crazy Challenge blog is expanding and we will be needing new talanted designers to join the team.

Днес имам една страхотна новина за вас! The Crazy Challenge blog разширява екипа си и ще нит трябват нови талантливи дизайнери.

So here it is our 2016th DT call! :))))

Та ето го и нашия DT coll за 2016 :)))

Who can apply?

 •  Everyone who love to creat and have tons of fun
 •  You  don't need to have experiense in other DT
 •  You have to have an active blog
 •  You have to be able to take good pictures of youre work
 •  You have to be able to work with digi stamps


Кой може да кандидатства?

 •   Всеки, който обича да твори и да се забавлява страхотно
 •   Не е нужно да имате опит като дизайнер
 •   Трябва да имате активен блог
 •   Трябва да можете да снимате добре вашите творения
 •   Трябва да можете да работите с дигитални печати


What will we expect from you?

 •   You will have to submit at least two projects per month
 •   You will have to write a post at the day of the challenge
 •   You will have to comment on entries at the blog 
 •   You will have to write prepare the challenge post and pick the top 3 and random winners when it is your turn


Какво ще се очаква от вас?

 •  Ще трябва да приготвяте поне два проекта месечно
 •  Ще трябва да пишете публикация с вашето творение в деня на предизвикателството
 •  Ще трябва да пишете коментари на нашите участници 
 • Ще трябва да подготвяте пост с предизвикателство и да избирате победителя и топ 3 когато е ваш ред


What’s in it for you?

 •   You will receive images from our fabulous sponsors with each challenge;
 •   You will get exposure to your work all around the world;
 •    You will get to work with a friendly and creative team.


Какво печелите вие?
  Ще получавате дигитални печати от нашите фантастични спонсори всяко предизвикателство
  Вашите творения ще се гледат от цял свят
  Ще работите с един приатлески и креативен екип

Sounds fantastic, dosen't it? And all you have to do to apply is to put the DT in your challenge entry

Звучи фантастично, нали? Трябва само да сложите DT в името на вашето участие. 

 Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

Anna GD
Helen 


Sneji 

Ellen 


Bimba


I'm so exited and can't wait to see all youre applications!

Have a great day
Hugs
Ем

Толкова се вълнувам и нямам търпение да видя вашите кандидатури!
Пожелавам ви един прекрасен ден
Гуш
Емсряда, 11 ноември 2015 г.

Winners Challenge #209

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #209 Vintage.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и Tоп 3 от Предизвикателство #209 "Винтидж".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #209 who will receive her prize from  Stitchy Bear Digi Outlet http://stitchybearstamps.com/shop/ is:

Рандом победителя от ССН #209, който ще получи наградата си от Stitchy Bear Digi Outlet е:


 
                                            33. MARYVONNE


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:В топ 3 :

28. Mimi


 

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Regards,

Bimba