Страници

сряда, 27 ноември 2013 г.

Winners #158 Vintage

Hi everyone!
It's time to announce the winner and Top 3 for Challenge  #158 Vintage
Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.
Здравейте!
Време е да обявим победителя и топ 3 от предизвикателство #158 Винтидж.
Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #158 is:
Рандом победителя от ССН 158 е:


57. HeidiD  

 


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.


And now it's time for our Top3!
 
А сега е време за нашият ТОП 3!

33. Kirsten


53. Rita V

77. Sandra Schabel  
 Congratulations girls !
You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an e-mail with title "Guest Designer".
Don't forget to grab our banner from the sidebar !

Поздравления момичета!
 
Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.
 
Просто ни изпратете е-mail със заглавие "Guest Designer". 

Не забравяйте да си вземете страхотните ни  банери от страничната лента!

понеделник, 25 ноември 2013 г.

CCH #159 - Snowy winter

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!


Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Vintage'.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Винтидж".Победителите ще бъдат обявени в сряда.
This fortnight we have for you a new theme: Snowy winter 
We want to see lots and lots of snow on your creations!

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Снежна зима. Очакваме да видим мноооого сняг на вашите творения! 

So let your imagination run free and show us your paper project.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


 Our sponsor this fortnight is StampArt Design by Kathryne

The prize for our random winner will be 5 digis
Наградата за нашия случаен победител ще е 5 дигитални печата

Here are the works of the design team as an inspiration for you:

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:


Iva using AlannahEllen using Flakey Friends 
Em using Polar Claus


Zara using Alannah


Helen using Alannah
Ina using AlannahSophie using AlannahWe hope you have some time to participate in our challenge.


Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.

И не забравяйтече имате право само на 4 участия.